Genel

Saman nezlesi (Allerjikrinit, bahar nezlesi )

SAMAN NEZLESÎ: Saman nez-lesi, (bahar nezlesi, allerjik nezle); çiçek tozlarının meydana getirdiği aşırı hassasiyet neticesi burnun akması ve çokça hapşırma ile be-lirgin rahatsızhk. Burun mukoza-sının rahatsızlığı, burun mukoza-sının bazı allerjenlere karşı du-yarhhğı sonucu meydana gelen nezle. ATROPHÎC: Burun mukozasının hastahğı sebebi ile burun kanalla-rının kabuklaşması ve kötü koku-lu akıntı ile birlikte görüleninde. 
Tarif 1
ÖKALİPTÜS YAPRAĞI: Öka-liptüs yaprağı kaynatılır, 
buharı teneffüs edilir.
Tarif 2
LAVANTA ÇİÇEGİ: Lavanta çi-çeği kaynatılır, 
buharı teneffüs edilir.
Tarif 3
ARDIÇ TOHUMU: 1 gün 4 ad -2gün 5 adet 
hergün 1 artırarak 15 gün devam edilir, 
hergün 1 eksilterek tamamlanır.
Tarif 4
ÜZERLİK TOHUMU: 1 bardak
suya, 2 kaşık tohumu konur, 5
dk kaynatılır, süzülür, kuvvetlice
sabah akşam buruna çekilir.
Tarif 5
PAPATYA: Kaynar suya, bir mik-
tar papatya konulur, buharlı te-
neffüs edilir.
Tarif 6
ÖKALİPTÜS YAPRAĞI: Öka-
liptüs kaynatılır, buhan teneffüs
edilir.
Tarif 7
LAVANTA ÇİÇEGİ: Lavanta çi-
çeği kaynatılır, buharı teneffüs
edilir.
Tarif 8
ZEYTİNYAĞI: Allerjiyi meyda-
na getiren nesnelerin buruna
gitmesini önlemek için günde 3-
4 defa burun deliklerine pamuk-
la zeytinyağı sürülür.
Tarif 9
ARDIÇ TOHUMU: 1 gün 4 adet
2 gün 5 adet her gün 1 artırarak.
15 gün devam edilir. Her gün 1
eksilterek bitirilir.
Tarif 10
MEŞE AĞACI KABUĞU: Meşe ağacı kabuğu 
kaynatılır, suyu buruna çekilir.
Tarif 11
SlNlR OTU: 1 bardak kaynar suya, 10-20 
gr kuru bitki konur, 10 dk bekletilir, 
günde 2-3 bar-dak içilir.
1 bardak suya, 10-20 gr taze bit-ki konur, 
5-10 dk kaynatıhr, günde 2-3 bardak içilir.
Tarif 12
MÜRVER ÇIÇEĞI: 1 bardak kaynar suya, 
8-15 gr çiçek konur, 10 dk bekletilir, 
günde 2-3 bar-dak içilir.
Yaprak ve gövde kabuğu da aynı maksatlarla 
kaynatılarak kulla-nılır.
Tarif 13
HATMI ÇlÇEĞI: 1 bardak kay-nar suya, 10 gr 
hatmi çiçeği ko-nur, 10 dk bekletilip içilir.
Tarif 14
ISIRGAN OTU: 1 bardak kaynar suya, 4-10 gr 
bitki konur, 10 dk bekletilir, günde 2-3 
bardak içi-lir.
1 bardak suya, 6-8 gr kök konur, 5-10 dk 
kaynatıhr, günde 2-3 bardak içilir.
Tarif 15
KEKlK: 1 bardakkaynar suya, 2-
3 gr kekik konur, 10 dk bekletilir,
günde 2-3 bardak içilir.
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı