Genel

Faydalanılan Bilgi Kaynakları

www.bitkibilgi.com

18- Eyüboğlu, İsmet Zeki, Anadolu Halk ilaçları, Bitkiler, Büyüler ve Macunlar, Geçit Kitabevi, 1987, Istanbul.
19- Eyüboğlu, İsmet Zeki, Anadolu İlaçları, Toplumsal Dönüşüm Yayınlan, 1998, İstanbul.
20- Eyüboğlu, İsmet Zeki, Anadolu Kuvvet Macunları, Seçme Kitaplaı Yayınevi, 1976, İstanbul.
21- Flach, Grete, Sıhhatli Yaşamanın Genç ve Güzel Kalmanın Sırları, Kitap Dünyası Yayınlan, 1991, İstanbul.
22- Gazâli, İmam, Hüccetü’l-İslam, Hisar Yayınevi, 1971, İstanbul.
23- Gernelle, Antoine, Afrodizyaklar İçin Yararlı Bir Rehber, Söz Yayınlan, 1996, İstanbul.
24- Göbelez, Dr. Mehmet, Dünyada Halk Tababeti, 1996, Ankara.
25- Göbelez, Dr. Mehmet, Güçlü Yasam, 1998, Ankara.
26- Göbelez, Dr. Mehmet, Kadın Dünyası, 1998, Ankara.
27- Göbelez, Dr. Mehmet, Kadınhk, 1998, Ankara.
28- Görgün, Ecz. Filiz, Bitkilerle Sağlık ve Güzellik, 1989, İstanbul.
29- Günergun, Feza, 14-17. Yüzydlarda Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Anorganik ilaçlar, 1986, İstanbul.
30- Gürbüz, Ali, Şifalı Nebatlar, Çiçek Neşriyat, 1982, İstanbul.
31- Gürcanh, Şenol, Şifâlı Bitkilerle Tedavi, 1986, İstanbul.
32- Güveloğlu, Atabay, Şifâh Bitki Formülleri, 1988, Ankara.
33- İhsanoğlu, Dr. Ekmeleddin, Catalogue of İslamic-MedicalMa-nuscripts (in the libraries ofTurkey), IRCICA, 1984, İstanbul.
34- İssa, Dr. Ahmet, Dictionnaire des Noms des Plantes, İmprimerie Nationale, 1930, Kâhire.
35- İzer,   Müheyyâ, Baharatın İzleri, Redhouse Yayınlan, 1988, İstanbul.
36- İzgi, Cevat, Osmanh Medreselerinde İlim, İz yayıncılık, 1997, İstanbul.
37- Kahn, Fntz, Tenasül Hayatımız, Türkiye Yayınevi, 1971, İstanbul.
38- Kaptanbaşı, Ecz. Mustafa, Padisâha Sunulan Şifâh Bitkiler Kitabı – Şifâü’l Fuâd – (Gönül Şifâsı), Orkide Yayınlan, 2000, İstanbul.
39- Kokken, Dr. Sha, Cinsel Teknik, Yalçın Yayınlan, 1993, İstanbul.
40- Künzle, Rahip Johannes, Cinsî Bilgiler Kitabı, Kitap. Dünyası Yayınlan, 1990, İstanbul.
41- Lokman Hekim, Dr. Hafız Cemal, Lokman Hekim Dergisi, 1937-
42- Messegue, Maurice, Sevelim ve Sevişelim, E Yayınları, 1982,
İstanbul.
43- Mete, Oktay, Doğaya Dönüş, Önel Yayınevi, 1995, İstanbul.
44- Nefzavî, Şeyh, Arap Ask Sanatı-KOKULU BAHÇE, Limbo Yaym-lan, 1991,İstanbul.
45- Önler, Zafer, Müntehâb-ı Şifâ -1, T.D.K., Yayınlan, 1990, Ankara.
46- Önler, Zafer, Müntehâb-ı Şifâ – II, Simurg Yayıncılık, 1999, İstan-bul.
47- Özgülen, Halit, İksir-iŞifâ, Timaş Yay., 1997, İstanbul.
48- Özkök, Abdi, İnsan sağlığını korumaya yönelik tedbirler, Verde yayınları, 1992, Ankara.
49- Pamuk, Arif, Dertlerimizin Tecrübe Edilmiş Devâlan, Pamuk Yayınlan, 1998, İstanbul.
50- Pamuk, Arif, Şifâ İksiri, Pamuk Yayınlan, 1998, İstanbul.
51- Pamuk, Arif, Şifal’ı Bitkiler Ansiklopedisi, Pamuk Yaymları, 1991, İstanbul.
52- Pamuk, Arif, Şifâlı Bitkiler ve Emraz, Pamuk Yayınları, 1998, İstanbul.
53- Papas, Rebecca, Stres, Depresyon ve Anksiyete, Epsilon Yaymları, 1997, İstanbul.
54- Sâmi, Şemseddin, Kâmûs-ı Türkî, Enderun Kitabevi, 1989, İstan-bul.
55- Seksoloji Mecmuası, Sayı: 1-41 arası, 1949-1952 yıllan arası.
56- Sönmez, Abidin, Sihhat Hazinesi, Bahar Yayınlan, 1982, İstanbul.
57- Sözer, Sabri, Uyusturucu Maddeler ve Problemleri, Güzel İstanbul Matbaası, 1956, Ankara.
58- Tanker, Mekin – Tanker, Nevin, Farmakognozi- Cilt: 2, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1976, İstanbul.
59- Tarsuslu  Şeyh  Osman  Efendi,   Kenzü’s-Sıhhatü”l Ebdâniye, (Bedenlerin Sıhhat Hazinesi), h.1298, İstanbul.
60- Terzioğlu, Prof.   Dr.   Aslan,  Helvahâne Defteri ve Topkapı Sarayında Eczâcüık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1992, İstanbul.
61- Türk Tıp Tarihi Araştırmaları Dergisi  2. ve 7. sayılar, 1988 ve 1998yıllan.
62- Tillovî, Seyyıd Ahmet, Şifâlı Bitkiler Ansiklopedisi, Metin Yayın-
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı