fahrettin boztepePropolis Mucizesi

Sıvı Propolisin Kanserden Koruyan Sebepleri Nelerdir

Chulalongkorn Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Programı, 254 Phayathai Road, Bangkok 10330, Tayland

Sıvı Propolis ve Antikanser Potansiyeli

Çalışmalar radyoaktif özelliklerin yanı sıra antiproliferatif sergilemek için propolis bulmuşlardır .               Bazı hayvan çalışmaları da potansiyel antitümör aktivitelerine dikkat çekmiştir. Asya Pasifik Tropikal Biyomedikal Dergisi’nde yayınlanan 2014 tarihli bir makaleye göre , propolis özellikle kanser hücrelerinde apoptozu indükleyebilmektedir.

Arı ürünlerinin antikanser aktivitelerinin gözden geçirilmesi

Chulalongkorn Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Programı, 254 Phayathai Road, Bangkok 10330, Tayland

Arı ürünleri uzun zamandan beri geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Hammaddelerin, ham özütlerin ve bunlardan saflaştırılmış aktif bileşiklerin, antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan aktiviteler gibi ilginç biyolojik aktiviteler gösterdiği bulunmuştur. Ek olarak, birçok bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde ve son zamanlarda tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Arı ürünü peptitleri , in vitro apoptotik hücre ölümüne neden olurrenal, akciğer, karaciğer, prostat, mesane ve lenfoid kanserlerinden türetilenler dahil olmak üzere kullanılmaktadır. Bu yüzden bu biyoaktif doğal ürünler, prostat ve meme kanseri gibi bazı kanser türleri için yeni hedeflenmiş bir tedavinin bir parçası olarak faydalı olabilir. Bu derleme , seçici arı ürünlerinin tümör hücrelerine karşı in vivo ve in vitro potansiyeline ilişkin mevcut bilgileri özetlemektedir . Ancak, sonuçların kullanılan ürünün konsantrasyonuna bağlı olduğuda söyleniyor .

Bir başka 2016 araştırması, özellikle arı hücrelerinde bu arı ürününün radyo-koruyucu potansiyelini araştırıyor.

Radyasyon Araştırmaları ve Uygulamalı Bilimler Dergisi                                                                                   Cilt 9, Sayı 4 , 13 Ekim 2016 , Sayfa 431-440

Radyoterapi alan meme kanseri hastalarında propolisin radyolojik koruyucu etkisinin değerlendirilmesi. Eski bir bal arısı ürünü için yeni bakış açısı :

İyonlaştırıcı radyasyon kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, radyasyon kullanmanın sınırlamalarından biri, normal doku üzerindeki toksik etkileridir. Normal dokuya radyasyon hasarı , radyasyon sırasında üretilen serbest radikalleri temizleyen radyo koruyucuların kullanılmasıyla kısmen azaltılabilir. Son zamanlarda, radyasyon etkilerinin modifikasyonu için bitki kaynaklı potansiyel ilacın geliştirilmesine ilgi artmıştır ve sentetik bileşiklere göre düşük toksisiteli veya toksik olmayan ve minimum yan etki açısından bir avantaja sahiptir. Propolis , besleyici olarak değerli maddelerden oluşan ve önemli miktarda polifenol maddesi içeren bir kültür ürünüdür . Flavonoidlerve fenolik asitler, polifenolik bileşiklerin ana sınıflarıdır. Geniş spektrumlu biyolojik özellikleri nedeniyle, propolis’e zararsız ilaç olarak ilgi artmıştır.

İşin amacı

Bu çalışma, radyoterapi uygulanan meme kanseri (BC) hastalarında propolis desteğinin radyo koruyucu etkisini değerlendirmek için yapılmıştır.

Konular ve yöntemler

Çalışmaya üç ana gruba ayrılmış 135 denek dahil edildi:                                                                                   Grup I: 45 sağlıklı kadın kontrol grubu olarak eşleştirilmiş yaş ve sonraki malign gruplarla menopoz durumu olarak durumu olarak eşleştirme yapılmıştır                                                                                      .

Grup II: 45 kemoterapi, meme kanseri hastalarını takiben sadece radyasyon tedavisi aldı.

Grup III: 45 kemoterapi meme kanseri hastaları ve ardından radyasyon tedavisi artırıldı  propolis takviyeleri aldı. Her iki meme kanseri hasta grubundan (radyoterapi öncesi ve sonrası) iki venöz kan örneği ve eşleştirilen kontrollerden bir kan örneği alındı. Mononükleer hücrelerde DNA hasarı , alkalin Comet tahlili ile değerlendirildi . Serum ribonükleotid redüktazı ölçmek için ayrıldı Enzim bağlı immünosorbent deneyi (ELISA) ile M2 alt birimi (RRM2). Malonaldhit (MDA), toplam antioksidan kapasite (TAC) ve demir kolorimetrik yöntemle test edildi . Tam kan resim analizi için EDTA tüplerine bir ml kan örneği alındı .

Sonuçlar

Bu çalışmada, radyoterapiye BC hastalarının periferik kan mononükleer hücrelerinde Comet tail parametrelerinde (Tail uzunluğu,% Tail DNA, Tail momenti) önemli bir artış eşlik etti . Propolis ve radyoterapi ile desteklenen hasta grubunda propolis, radyasyona bağlı DNA hasarını önemli ölçüde azaltma yeteneğine sahip olduğu tespit edildi. RRM2 alt birimi ile ilgili olarak, radyoterapinin RRM2 proteinini önemli ölçüde düşürdüğü ancak yine de normal kontrol değerinden önemli ölçüde yüksek olduğu görüldü. Öte yandan, radyoterapi sırasında propolis takviyesi RRM2 seviyesinin belirgin bir şekilde düşürülmesine neden olmuş ve normal kontrol seviyesinde olmuştur. Ayrıca propolis takviyesi radyoterapiye serum MDA’sındaki anlamlı artış eşlik eder ve artı radyoterapi sonrasında serum TAC’da anlamlı azalma, serum MDA ve serum TAC anlamlı olarak iyileşmiştir. Serum demiri ve hemoglobin (HB) konsantrasyonunu içeren hematolojik parametreler ile ilgili olarak, beyaz kan hücreleri (WBC’ler) ve trombosit sayıları, yalnızca radyoterapi tedavisinden sonra, radyoterapi artı propolis sonrasında anlamlı derecede azaldı ve bu normal kontrol seviyesine girdi.

Sonuçlar

Propolisin radyoterapi tedavisi ile desteklenmesi, BC hastalarında lökositlerdeki iyonlaştırıcı radyasyonun neden olduğu DNA hasarına karşı oldukça ölçülebilir bir koruma sunar ve RRM2 aşırı ekspresyonunu inhibe eder. Dahası, propolis serum antioksidan kapasitesi üzerinde yararlı etkilere sahiptir ve demirin sindirim kullanımını ve hemoglobinin rejenerasyon etkinliğini arttırır. Bulgularımızı doğrulamak için daha geniş prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Arı ürünleri uzun zamandan beri geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Hammaddelerin, ham özütlerin ve bunlardan saflaştırılmış aktif bileşiklerin, antimikrobiyal, antienflamatuar ve antioksidan aktiviteler gibi ilginç biyolojik aktiviteler gösterdiği bulunmuştur. Ek olarak, birçok bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde ve son zamanlarda tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Arı ürünü peptitleri , in vitro apoptotik hücre ölümüne neden olurrenal, akciğer, karaciğer, prostat, mesane ve lenfoid kanserlerinden türetilenler dahil olmak üzere, birkaç dönüştürülmüş (kanser) insan hücre hattında. Bu yüzden bu biyoaktif doğal ürünler, prostat ve meme kanseri gibi bazı kanser türleri için yeni hedeflenmiş bir tedavinin bir parçası olarak faydalı olabilir. Bu derleme , seçici arı ürünlerinin tümör hücrelerine karşı in vivo ve in vitro potansiyeline ilişkin mevcut bilgileri özetlemektedir Radyoterapi ile propolis kullanımının sadece radyasyon hasarına karşı koruma sağlayamayacağını aynı zamanda meme kanseri hücrelerinin radyo duyarlılığını da arttırdığını göstermektedir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı